Simultaan tolken

You are here: Home » Diensten » Simultaan tolken
Credit for this picture goes here. You need to provide the text. See the example of Consecutive interpreting.

Credit for this picture goes here. You need to provide the text. See the example of Consecutive interpreting.

Bij simultaan tolken vertaalt een tolk de tekst van de spreker terwijl deze spreekt. Om dit vlot te laten verlopen worden er een aantal eisen gesteld aan de organisatie van het evenement. 
De locatie moet beschikken over een systeem voor simultaan tolken. Er moeten minstens twee tolken per taal op het evenement actief zijn. De klant moet de tolken vooraf de teksten ter beschikking stellen.

 

Simultaan tolken kan worden onderverdeeld in:

Simultaan tolken “op het gehoor”
Simultaan tolken “van het blad”
Simultaan lezen van een eerder voorbereide tekst

This post is also available in: Engels, Russisch

Show Comments